Lääkäriliiton Työmarkkinatutkimus käynnistyy

Lääkäriliiton vuosittainen Työmarkkinatutkimus käynnistyy marraskuun lopulla. Otokseen kuuluvat lääkärit saavat henkilökohtaisen kutsun tutkimukseen sähköpostitse. Tulokset ovat lääkäreille tärkeämpiä kuin ehkä koskaan aikaisemmin, joten varaathan hetken aikaa vastaamiseen.

Miksi vastaaminen on tärkeää?

Kun terveydenhuoltoa myllerretään, vaikutukset osuvat ensitilassa henkilöstöön. Tarvitsemme ajankohtaista tietoa tilanteessa, jossa myös lääkärien työehdot ja työskentelyedellytykset saattavat heikentyä, ja jossa lääkärien autonomia on uhattuna ja esimerkiksi sivutoimisesti työskentelyä ollaan rajoittamassa.

Tehokas vaikuttamistyö ja lääkärien aseman puolustaminen edellyttävät luotettavaa tietopohjaa lääkärien tilanteesta ja mielipiteistä. Jokainen vastaus on ensiarvoisen tärkeä, jotta saamme kattavan kuvan esimerkiksi eri sektoreilla toimivien lääkärien tilanteesta.

Mitä tutkimme?

Tutkimuksessa kartoitetaan lääkärien työhön sijoittumista, päivystykseen osallistumista ja palkkausta. Selvitämme myös lääkärien autonomiaa koskevia mielipiteitä ja suhtautumista päivystämiseen. Tutkimuksessa on myös yksityisvastaanottotoimintaan ja sivutoimisen työskentelyn rajoituksiin liittyviä kysymyksiä.

Mitä tuloksilla tehdään?

Tietoja käytetään tulevan neuvottelukierroksen ja liiton sote-valmistelun tukena. Tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä myös lääkärien palkkausjärjestelmien kehittämistyössä sekä uudistusten vaikuttavuusarvioinneissa. Työmarkkinatutkimuksen tietoja hyödynnetään myös yksittäisten jäsenten palkkaneuvonnassa sekä liiton jäsenpalveluiden päivittämisessä ja kehittämisessä.

Miten tutkimus toteutetaan?

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena. Tarkistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla liiton rekisterissä osoitteessa: www.laakariliitto.fi/tietoni

Tutkimuksen kohteena ovat Suomessa asuvat, alle 70-vuotiaat lääkärit. Tästä joukosta poimitaan noin 15 000 lääkärin otos.

Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Tutkimukseen vastataan nimettömänä. Aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaajan henkilöllisyys ei tule missään tutkimuksen vaiheessa esille.

Lisätietoja: Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä (jukka.vanska@laakariliitto.fi)

Takaisin