Lääkäriliiton palkkasuosituksiin korotus

Tuntipalkalla työskentelevien lääkärien, kasvatusneuvolalääkärien ja reumatoimistojen poliklinikoiden lääkärien palkkasuositusta korotetaan 2,4 %. Myös yksityisissä laboratorioissa ja teollisuuden palveluksessa sivutoimisina työsuhteisina lääkäreinä toimivien laboratoriolääkäreiden ja sairaalan ulkopuolisen päivystäjän aktiivityökorvauksen palkkasuositus nousee
2,4 %.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi päivitetyt palkkasuositukset huhtikuun kokouksessaan. Ne astuvat voimaan 1.6.2011, ja ovat voimassa vähintään 31.12.2011 asti.

– Lääkäriliitto on uusinut palkkasuositukset aina kun uusi Lääkärisopimus on allekirjoitettu, ja ne heijastelevat Lääkärisopimuksessa sovittua kunta-alan lääkäreiden palkankorotuksia, toteaa Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Lääkäriliitto on jo usean vuoden ajan antanut suosituksia palkkauksesta niille aloille ja niihin töihin, joissa ei ole voimassa olevaa valtakunnallista virka- tai työehtosopimusta.

Myös työterveyslääkäreille korotus

Työterveyslääkärien palkkausta koskevaa suositusta korotetaan 2,7 %. Suosituksen uusi euromäärä viikkotuntia kohden vuodessa on 1 777 €.

Työterveyslääkärien palkkausta koskeva suositus pohjautuu ylempien toimihenkilöiden ansiokehitykseen ja suositusta on korjattu aina jo toteutuneen ansiokehityksen perusteella.

Suomen työterveyslääkärit -alaosasto valmistelee esityksen työterveyslääkärien palkkasuositukseksi, jonka liiton hallitus hyväksyy. Työterveyslääkärien palkkasuositusta korotetaan vuosittain.

Liitolla ei ole omaa luentopalkkiosuositusta, vaan liitto suosittelee noudatettavaksi Akavan vuosittain kalenterissaan vahvistamaa suositusta.

Yksityiskohtaiset palkkasuositukset ovat Lääkäriliiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/edunvalvonta/palkkatietoa/

Takaisin