Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ja työvoimapoliittinen ohjelma verkossa

Lääkäriliitto on laatinut koulutuspoliittisen ja työvoimapoliittisen ohjelman. Yksi keskeisistä periaatteista on ”lääkärit lääkärin töihin”.

Lääkäriliitto on keskeinen toimija suomalaisten lääkärien koulutuksessa ja työvoimapolitiikassa.

Lääkäriliiton työvoimapoliittisen ohjelman tavoitteena on linjata työvoimapoliittista toimintaa vuoteen 2017 ulottuvan strategiakauden aikana. Samanaikaisesti on valmisteltu Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma. Nämä kaksi ohjelmaa täydentävät toisiaan.

Ohjelmat ovat luettavissa verkkosivuilta:

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma

Lääkäriliiton työvoimapoliittinen ohjelma

Takaisin