Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeet on päivitetty

Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeiden tarkoituksena on pitää yllä arvonmukaista henkeä ja hyvää kollegiaalisuutta sekä asiallista ja hyviä tapoja korostavaa käytöstä lääkärikunnan keskuudessa. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi uudistetut ohjeet syyskokouksessaan 14.12.2019.

Lääkäriys yhdistää kaikkia työnkuvaltaan yhä monimuotoisemman profession jäseniä. Kollegiaalisuus on yhteistyötä potilaan parhaaksi ja koko lääkärikunnan hyväksi.

Kollegiaalisuusohjeet koskevat kaikkia lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita riippumatta asemasta tai muista seikoista. Ohjeita sovelletaan riippumatta missä yhteydessä lääkärit keskenään kohtaavat tai toimivat, mukaan lukien vuorovaikutus tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Ohjeiden periaatteita tulee noudattaa myös tehtäessä potilasasiakirjoihin merkintöjä sekä laadittaessa tai käsiteltäessä lähetteitä, lausuntoja tai muita asiakirjoja.

Kollegiaalisuusohjeet

Takaisin