Lääkäriliiton johtoryhmän puheenjohtaja: Kohti saumatonta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokonaisuutta

Terveydenhuolto on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattomana kokonaisuutena päivystys mukaan lukien. Suomessa tähän kykeneviä järjestäjiä on noin 5-15, jotta väestöpohja ja taloudelliset edellytykset olisivat riittävät.

Esimerkkinä huolella suunnitellusta toimintamallista nousee Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen käsittävä aluekokeiluhanke. Siinä OYS-ERVA toimisi rahoittajana ja järjestäjänä. Terveydenhuollon integraatio on oleellinen osa tätä suunnitelmaa, koska se mahdollistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tasapainoisen kehittämisen ja koska se poistaa rajapintoja sekä osa-optimointia.

- Uutta rajapintaa ei saa rakentaa keskelle toimivaa erikoissairaanhoitoa. Luontevaa sellaista ei ole olemassa ja keinotekoisen rajan luominen vaarantaa kustannustehokkaan erikoissairaanhoidon toiminnan, hoitoketjut ja päivystyksen. Myös opetus- ja tutkimustoiminta joutuisivat vaikeuksiin, huomauttaa Lääkäripäivien johtoryhmän puheenjohtaja Raija Niemelä Lääkäripäivien avajaispuheessaan.

Toimiva perusterveydenhuolto on kivijalka

Terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka on toimiva perusterveydenhuolto. Sen sujuva toiminta ja potilaiden hoitoonpääsy on turvattava. Perusterveydenhuolto tarvitsee pitkäaikaisia hoitosuhteita ja kokeneita lääkäreitä toimintaa kehittämään.

Terveydenhuollon eri ammattiryhmien yhteistyötä ja lääkärien konsultaatiomahdollisuuksia pitää parantaa. Raija Niemelän mukaan eri alojen erikoislääkäreiden laaja ripotteleminen suureen määrään kuntia ei ongelmia ratkaise.

- Se on kallista ja uhkaa tyhjentää osin jo erikoislääkärivajeesta kärsivät keskussairaalamme. Näin päivystyksen järjestäminen vaarantuu, huomauttaa Niemelä.

Työhyvinvointia ja ammatillisen kehittymisen seurantaa

Tuotantotapoja on kehitettävä, jotta hyvälaatuisten terveyspalvelujen saatavuus voidaan turvata. Suomessa on hyvin toimivia terveyskeskuksia, joista tulee ottaa oppia. Järjestelmää on kehitettävä edelleen ja rinnalla pitää voida tutkia myös muita vaihtoehtoja, kunhan lääkärien työolosuhteet ja resurssit ovat kohdallaan. Vain näin voidaan parantaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

- Uudistumassa oleva ammattipätevyysdirektiivi ja monien EU-maiden esimerkit kannustavat miettimään keinoja myös lääkärien ammattitaidon ja ammatillisen kehittymisen seurantaan. Lääkärijärjestöt haluavat olla aktiivisesti mukana tässä työssä niiden perustaman Pro Medicon toteuttamalla Taitoni-hankkeella.

Lisätietoja: Lääkäripäivien johtoryhmän puheenjohtaja Raija Niemelä, puh. 040 731 6191

Takaisin