Lääkäriliiton jäsenmaksu vuonna 2013 on 495 euroa

Jäsenmaksu pysyy viime vuoteen nähden ennallaan. Vuonna 2013 jäsenmaksun alennusperusteita on selkiytetty ja yksinkertaistettu. Jäsenmaksuluokkia on kolme: täysi jäsenmaksu, 50 %:n alennus ja vapautus maksusta.

Vastavalmistuneet lääketieteen lisensiaatit ja Suomessa laillistetut tai rajoitetun luvan saaneet ulkomaalaiset lääkärit ovat kahden vuoden ajan oikeutettuja 50 prosentin alennukseen jäsenmaksusta. Niin ikään hoitovapaalla, työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella, työttömänä ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla vähintään kuusi kuukautta olevat saavat jäsenmaksusta 50 prosentin alennuksen.

Eläkkeellä jo olevat ja eläkkeelle vuonna 2013 jäävät jäsenet ovat oikeutettuja 50 prosentin jäsenmaksualennukseen. Alennus myönnetään eläkkeelle jäämistä seuraavana vuonna.

Jäsenmaksuista vapautettuja ovat vuoteen 2012 mennessä 70 vuotta täyttäneet, vuonna 2004–2013 opiskelijajäseniksi hyväksytyt, varusmies- tai siviilipalvelua vähintään puoli vuotta suorittavat sekä vuonna 2013 liittyvät uudet jäsenet.

Alennushakemus ohjeineen on Lääkäriliiton verkkosivuilla. Jäsenmaksualennusta on haettava 30.9.2013 mennessä.

Lääkäriliiton valtuuskunta päätti jäsenmaksuista kokouksessaan 15.12.2012.

Lisätietoja: jäsenpalvelupäällikkö Anu Mustakari, puh. 09 393 0823 ja talouskoordinaattori Päivi Häkkinen, puh. 09 393 0716, jasenmaksut@laakariliitto.fi.

Takaisin