Lääkäriliiton hallitusohjelma on julkaistu liiton verkkosivuilla

Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoite vuosille 2011–2015 on julkaistu.

Hallituskaudella 2011–2015 julkisen talouden vajeen kattaminen ja valtion velkaantumisen pysäyttäminen ovat keskeisiä haasteita. Haasteisiin vastaamiseen tulee pyrkiä ensisijaisesti julkisen sektorin toimintoja tehostamalla, työuria pidentämällä, työllisyyskehitystä ja tuottavuutta parantamalla sekä säilyttämällä kokonaisveroaste nykyisellään. Verotuksen painopistettä on muutettava työntekoa kannustavaksi.

Julkisesti rahoitetut hyvinvointipalvelut tulee säilyttää nykyisellä tasollaan kansalaisten tasa-arvoisen ja tarpeenmukaisen palvelutarpeen kattamiseksi sekä syrjäytymisen estämiseksi.

Hallitusohjelma löytyy kokonaisuudessaan Lääkäriliiton verkkosivujen etusivulta osoitteesta www.laakariliitto.fi.

Takaisin