Lääkäriliiton hallitus 18.11: Lääketieteelliseen tiedekuntaan halutaan tietotekniikan professuuri

Lääkäriliiton eHealth-valiokunta on ehdottanut lääketieteellisen tietotekniikan professuurin sijoittamista johonkin lääketieteelliseen tiedekuntaan. Hallitus pitää hanketta hyvin kannatettavana ja myönsi eHealth-valiokunnalle mandaatin neuvottelujen käynnistämiseksi potentiaalisten rahoittajatahojen sekä professuurin sijoitusyliopiston kanssa. Liiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen nimettiin vastuuhenkilöksi asiassa. Hän raportoi hallitukselle hankkeen etenemisestä.

Lääkäriliitto ja lääketieteelliset tiedekunnat pitävät tärkeänä alan akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä sekä kansainvälisen yhteistyön ja alan arvostuksen lisäämistä Suomessa. Professuuri perustetaan lahjoitusprofessuurina, jonka rahoittavat ensimmäisen viiden vuoden ajan Suomessa toimivat yritykset ja muut rahoitustahot. Lääkäriliitto ei osallistu hankkeen rahoitukseen.

Tekry pitää syyskokouksen marraskuussa

Terveydenedistämisen keskus Tekry pitää syyskokouksen 24.11.2010. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen edustaa kokouksessa liittoa.

Kokouksessa käsitellään Tekry-STKL-YTY-prosessin mukaisen uuden kattojärjestön perustamista.

Lastenlääkärit-alaosaston säännöt muuttuvat

Lastenlääkärit-alaosaston sääntöjä on muutettu siten, että alaosaston johtokunnan jäsenet valitaan jatkossa 3-vuotiskausiksi. Näin alaosaston johtokunnan toimintaan saadaan jatkuvuutta, ja johtokunta sitoutuu toimintaan paremmin.

Alaosastojen osalta säännöissä voidaan käyttää harkintaa alaosaston esittämin tavoin ilman, että laki asettaa säännöille tiukkoja vaatimuksia.

Keravan, Vantaan ja Valkeakosken paikallisosastojen säännöt muuttuvat

Hallitus hyväksyi Keravan, Vantaan ja Valkeakosken paikallisosastojen sääntömuutokset. Säännöt ovat mallisäännön mukaiset.

Takaisin