Lääkäriliitolta suositus etiikan opetuksesta lääketieteen koulutuksessa

Toiminnot

Lääkäriliitto katsoo, että lääketieteen etiikkaa ja ihmisoikeuksia tulee opettaa jokaisessa lääketieteellisessä tiedekunnassa pakollisena osana opetussuunnitelmaa.


Etiikan opetus tulee sisällyttää myös jatko- ja täydennyskoulutukseen. Opetuksen tulee olla laadukasta ja käytännönläheistä ja siihen tulee kohdentaa riittävästi voimavaroja. Jokaisessa lääketieteellisessä tiedekunnassa tulee olla etiikan opetuksesta vastaava henkilö.

Suositus etiikan opetuksesta lääketieteen koulutuksessa