Lääkäriliitolle suunnitellaan uusi brändi

Strategian 2010–2017 mukaan tämän vuoden keskeisenä tavoitteena on luoda Lääkäriliitto-konsernille uudistettu brändi, joka tukee ja toteuttaa strategiaa. Tarkoituksena on, että uusi tunnus, visuaalinen ilme sekä graafinen ohjeisto ovat valmiita elokuun loppuun mennessä. Uusi ilme julkistetaan Lääkäripäivillä 2012.

Liiton hallituksen maaliskuussa perustaman brändityöryhmän puheenjohtajana toimii yhteiskuntasuhteet-toimialan johtaja Hannu Halila. Jäseninä ovat viestintäpäällikkö Anne-Maj Aunula, talousjohtaja Heidi Lehtinen, IT-päällikkö Teemu Linna, päätoimittaja Hannu Ollikainen ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja Suvi Vainiomäki. Sihteerinä on Elli Alarotu.

Työryhmän esityksen mukaan konsernin johtoryhmä valitsi toukokuussa yhteistyökumppaniksi brändistrategian valmisteluun viestintätoimisto Pohjoisrannan, jonka kanssa pidettiin strategian valmistelemiseksi kolme työpajaa. Työpajojen tavoitteena oli muun muassa määritellä brändihierarkia, brändin sävy ja tyyli sekä keskustella brändin rakentamisessa käytettävistä keinoista ja kanavista. Pohjoisranta haastatteli myös muun muassa puheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja toimialojen johtajat.

Hallituksen toukokuisessa kokouksessa hyväksyttiin brändityöryhmän esitys konsernin eri toimintojen uudistamisesta, brändäyksestä ja keskinäisten yhteistyön asemoinnoista. Brändäyksen käytännön toteuttajaksi hyväksyttiin kuudesta tarjouksesta Pohjoisrannan tarjous.

Tämä tarkoittaa käytännössä liiton tunnuksen ja graafisen identiteetin uudistamista sekä uusia graafisia ohjeita. Tarjous sisältää myös visuaalisen ilmeen suunnittelun 2-3 alabrändille eli Fennomedille, FiMnetille ja Lääkäri Mediat Oy:lle. Lääkärilehden osalta tarjous koskee elementtejä, joilla lehden ilme sidotaan liittoon.

Takaisin