JUKOn tiedote 28.2. ”Kiky nostetaan neuvottelupöytään"

Lääkärisopimuksen työaika ja päivystysjärjestelyt ovat joka tapauksessa esillä seuraavissa neuvotteluissa työaikalain osin pakottavien muutosten johdosta. Julkisen sektorin työntekijät ovat oman osuutensa säästötalkoihin jo antaneet. Päätökset seuraavien sopimusten sisällöstä tehdään jokaisella sektorilla ja sopimusalalla itsenäisesti, riippumatta muiden alojen ratkaisuista.

JUKO tiedotti 28.2.2019:

JUKO vaatii, että julkisen sektorin työntekijöiden KIKY-uhraukset kompensoidaan heille. ”Nostamme tulevalla sopimuskierroksellamme KIKYn neuvottelupöytään. Tehtyjen heikennysten poistamisen ohella voimme tarkastella asiaa myös rahallisesti sekä työhyvinvoinnin parantamiseen johtavina toimenpiteinä”, kertoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Kesällä 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen eli KIKYn avulla työnantaja- ja työntekijäosapuolet sitoutuivat parantamaan maan talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä jäädyttämällä julkisen sektorin henkilöstön palkkatason, pidentämällä työaikaa, leikkaamalla lomarahoja ja siirtämällä osan työnantajamaksuista työntekijöiden maksettaviksi.

Julkisen sektorin KIKY-leikkaukset paransivat Suomen kilpailukykyä siis työntekijöiden joustojen ansiosta. JUKO vaatiikin, että tämä vastuullisuus ja yhteiskunnan hyväksi uhrautuminen kompensoidaan työntekijöille tulevalla neuvottelukierroksella. Vaatimukseen on JUKOn puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan selkeät perusteet.

”Julkisen sektorin työntekijät tulivat vastaan ja kantoivat muita palkansaajaryhmiä suuremman taakan. Nyt on vuoro tulla heitä vastaan kompensoimalla leikkaukset ja vastikkeetta pidennetty työaika”, Luukkainen sanoo.

Lääkärikartelli kommentoi 1.3.2019:

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä 2016 sovittiin kahdesta heikennyksestä; 24 t työajan pidennyksestä vuodessa (6 min /päivä) ja lomarahojen leikkauksesta 30%:lla kolmeksi vuodeksi 2017-2020. Lääkärisopimuksessa työajan pidennys toteutettiin muusta kuntasektorista poikkeavasti eikä ratkaisua ole siltä osin tarkoituksenmukaista muuttaa. Ratkaisulla muodostettiin yhtenäinen työaikajärjestelmä kaikille Lääkärisopimuksen piirissä oleville lääkäreille muuttuvassa työympäristössä.

Lääkärisopimuksen työaika ja päivystysjärjestelyt ovat joka tapauksessa esillä seuraavissa neuvotteluissa työaikalain osin pakottavien muutosten johdosta. Julkisen sektorin työntekijät ovat oman osuutensa säästötalkoihin jo antaneet. Päätökset seuraavien sopimusten sisällöstä tehdään jokaisella sektorilla ja sopimusalalla itsenäisesti, riippumatta muiden alojen ratkaisuista.

Lääkärikartelli ry on JUKO jäsenjärjestö. Lääkärikartellin muodostavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto.

 

Lisätietoja:

Laura Lindholm,

neuvottelujohtaja Lääkäriliitto

p. 050-357 4225

Jukon tiedote 28.2.20109.

 

Takaisin