Lääkärien palkankorotukset ratkesivat

Lääkärisopimuksen vuoden 2011 palkankorotukset ovat lopultakin ratkenneet. Lääkärien palkkoja korotetaan 1,38 %:n yleiskorotuksella toukokuun alussa.

Syynä on, että Tehyn pöytäkirjaan perustuva paikallinen järjestelyerä ei toteutunut sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärän kehityksen takia. Lääkäriliitto ja kuntatyönantaja eivät päässeet sopuun toukokuun paikallisen erän käyttämisestä osittain keskitetysti.

Korotus koskee kaikkia palkanosia. Myös käynti- ja toimenpidepalkkioita, todistus- ja lausuntopalkkioita sekä muita euromääräisiä palkanosia korotetaan yleiskorotusta vastaavalla prosentilla.

Toukokuussa jaetaan myös 0,62 %:n paikallinen erä. Työnantaja ja luottamusmies neuvottelevat erän kohdentamisesta.

Lisäksi toukokuussa maksetaan lääkärisopimuksen piiriin kuuluville 250 euron kertaerä. Sivuviran haltijat saavat sen myös. Osa-aikaiset saavat kertaerän osa-aikaisuuden suhteessa.

Takaisin