Lääkärien kaksoislaillistus purettanee toukokuussa

Lääkärien kaksoislaillistuksen purkaminen astuu voimaan 1.5.2011, jos esitys menee eduskunnassa sellaisenaan läpi alku vuodesta. Uudistuksen jälkeen lääkärit laillistetaan välittömästi LL-tutkinnon perusteella eikä osalaillistusta, johon liittyy maininta ”toisen johdon ja valvonnan alaisena”, enää tarvita. Lääkärien kaksoislaillistuksen purkamista on valmisteltu tämän syksyn aikana sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkärikoulutustyöryhmässä.

Laillistuksen jälkeen lääkäri voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ilmoitus Aluehallintavirastoon on tehtävä heti. Ilmoitukseen tulee jatkossa lääkäriltä selvitys käytännön kokemuksesta. Riittävän kokemuksen määrää ei ole kuitenkaan erikseen määritelty.

Perusterveydenhuollon lisäkoulutus -termi on tarkoitus muuttaa muotoon yleislääketieteen erityiskoulutus. Sen suorittaminen ei ole enää edellytys täyslaillistuksen saamiseksi. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen rakenne on sama kuin nykyisen perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen.

Valvira merkitsee jatkossa tiedekuntien ilmoituksen perusteella terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tiedot yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneista lääkäreistä.

Lääkärit, joilla 1.5.2011 on eurolääkärikoulutuksen suorittaminen kesken, saavat tuolloin täyslaillistuksen. Mikäli he haluavat suorittaa kesken jääneen perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen loppuun, heidät rekisteröidään uuden yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneina.

Lisätietoja: koulutusjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955

Takaisin