Lääkärien kaksoislaillistus poistetaan

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 15.2. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutoksen lääkärien kaksoislaillistuksen poistamisesta sosiaali- ja terveysministeriön esityksen mukaisesti. Lakimuutos astuu voimaan 1.5.2011. Sen jälkeen lääkärit laillistetaan LL-tutkinnon perusteella, jolloin lääkärillä on myös oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Samalla perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen edellyttäminen täyslaillistuksen ehtona poistuu.

Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muuttuu yleislääketieteen erityiskoulutukseksi ja sen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairausvakuutuksen piirissä muissa EU:n jäsenvaltioissa. Jatkossakin osana kaikkien alojen erikoislääkärikoulutusta on yhdeksän kuukauden terveyskeskusosuus.

Lisätietoja yhteiskuntasuhteet-toimialan johtaja Hannu Halila, p. 0500 459 955

Takaisin