Lääkärien ja lääkeyritysten välinen taloudellinen yhteistyö julkiseksi vuonna 2016

Lääkeyhtiöt ryhtyvät vuonna 2016 julkistamaan tiedot lääkäreiden kanssa tekemästään taloudellisesta yhteistyöstä. Lääkäriliitto on päivittänyt oman Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohjeensa siten, että uusi käytäntö on huomioitu.

Lääketeollisuus ry on päivittänyt eettiset ohjeensa vastaamaan eurooppalaisen kattojärjestönsä EFPIA:n (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vuonna 2013 hyväksymiä uudistuksia. Ohjeisiin on otettu lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen taloudellisen yhteistyön julkistaminen.

Uusi käytäntö tuo lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisen yhteistyön läpinäkyväksi Suomessa ja muualla Euroopassa. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkistavat vuonna 2016 palkkiot ja taloudelliset etuudet, joita ne ovat maksaneet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuoden 2015 aikana. Käytännöstä tulee pysyvä eli jatkossa julkistetaan vuosittain edellisen vuoden tiedot.

Lääkäriliitto on päivittänyt toukokuussa 2014 oman Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohjeensa siten, että uusi käytäntö on huomioitu. Lääkäriliiton ohjeessa todetaan, että lääkärien ja lääkeyritysten yhteistyösuhteet ovat välttämättömiä ja terveydenhuoltoa hyödyttäviä. Niihin liittyvien taloudellisten suhteiden on syytä olla sen laatuiset, että ne kestävät julkisen tarkastelun.

Antaessaan taloudellisen etuuden lääkeyrityksen tulee pyytää etuuden saajalta kirjallinen suostumus tietojen julkistamiseen. Taloudellisten suhteiden piilottaminen ei ole lääkärikunnan edun mukaista. Tästä syystä lääkärien ei Lääkäriliiton mielestä ole syytä kieltää tietojen julkistamista muuten kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Lääkärin on syytä harkita taloudellisen edun vastaanottamisen tarkoituksenmukaisuutta, mikäli hän arvioi tiedon julkistamisen olevan ongelmallista.

Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohje

 

Takaisin