Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki jatkuu

Pro Medicon toiminta yhdistyksenä on päätetty lakkauttaa. Työ lääkärien täydennyskoulutuksen ja ammatillisen kehittymisen edistämiseksi jatkuu kuitenkin edelleen perustajajärjestöjen yhteistyönä.

Pro Medico eli Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. on toiminut vuodesta 2007. Sen perustivat Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet. Pro Medicon vuosikokouksessa 11.12.2018 nämä perustajajärjestöt päättivät yhteistyössä Pro Medicon hallituksen kanssa, että yhdistyksen toiminta lakkautetaan. Työ lääkärien täydennyskoulutuksen ja ammatillisen kehittymisen edistämiseksi jatkuu edelleen perustajajärjestöjen yhteistyönä.

Pro Medicossa on reilun kymmenen vuoden aikana tehty hyvää työtä monin tavoin. On mm. luotu lääkärien sähköinen koulutuskalenteri, tehty suosituksia täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseksi ja sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Pro Medico on luonut verkkotyövälineen, Taitoni.fi:n, johon lääkärin on mahdollista tallentaa ja dokumentoida ammatillinen kehittymisensä koko ammattiuransa ajan.

Työ lääkärien ammatillisen kehittämisen edistämiseksi jatkuu edelleen Lääkäriliiton, Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin yhteistyönä. Pro Medicon toiminnat jaetaan näiden yhdistysten vastuille kesään 2019 mennessä. Lääkäriliitto kiittää Pro Medicoa ansiokkaasta toiminnasta lääkäriprofession hyväksi.

Takaisin