Lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnan sopimukseen tarkennuksia

Lääkäriasemalla toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan vastanottotoiminnan sopimukseen on tehty tarkennuksia samalla, kun e-reseptipalveluun liittymistä koskevaa sopimusmallia on valmisteltu.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) ja Suomen Lääkäriliiton välillä on ollut jo pitkään yhteisesti neuvoteltu suositus lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnan sopimukseksi. Aiempi ns. mallisopimus on vuodelta 2008 ja sitä on sovittu tarkastettavaksi aina tarpeen vaatiessa. Koska osapuolet ovat valmistelleet e‑reseptipalveluun liittymistä koskevaa sopimusmallia, on nähty järkeväksi tarkastaa myös vastaanottotoiminnan mallisopimus.

Sopimukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Tarkennukset ovat liittyneet mainintaan erillisestä e-reseptiä koskevasta sopimuksesta ja muistutuksesta jo aiemmin laadittujen yleisten ehtojen noudattamisesta potilaisiin nähden. Lisäksi sopimuksessa on korostettu ostopalvelu- ym. sopimusten ehtojen ja muutosten informoimista hyvissä ajoin, mikäli ne liittyvät ammatinharjoittajan asemaan tai sopimukseen. Sopimuksessa korostetaan myös ammatinharjoittajien tasapuolisen kohtelun periaatteita.

Sopimusmuutokset ovat hyväksytty LPY:n ja Lääkäriliiton päättävissä elimissä.

Lisätietoja: Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen 040 546 5316 ja lakimies Kati Lehtonen 0400 781 003

Lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnan mallisopimus (pdf) ja yleiset ehdot (pdf)

E-reseptipalveluun liittymistä koskeva sopimusmalli (pdf)

Takaisin