Lääkäri 2020 -tapahtuman ohjelmaehdotuksia kerätään

Lääkäri 2020 -tapahtuman suunnittelu on aloitettu. Kutsumme jälleen lääkäriyhdistyksiä ja alaosastoja yhteistyöhön, jotta saamme koottua korkeatasoisen, ajankohtaisen ja mielenkiintoisen ohjelman.

Lääkäri 2020 -tapahtuma pidetään keskiviikosta perjantaihin 8.-10.1.2020 Messukeskuksessa.

Ensi vuonna tapahtuman teemana on Terveys ja kestävä kehitys. Sekä terveydenhuollossa että yhteiskunnassa on herätty vaalimaan hyvinvointia ja sen edellytysten säilyttämistä. Ehdotuksia toivotaan aiheista kestävä kehitys ja terveys, kestävä kehitys lääketieteessä, kestävä terveydenhuolto ja potilas-lääkärisuhde, terveyden edistäminen ja sairauden ennaltaehkäisy sekä ympäristöterveys. Lääkärien toiminta vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja pitkälle tulevaisuuteen, joten meillä tulee olla valmius kestävien valintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Erikoislääkäri: Mitä haluaisit oppia/opettaa Lääkäri 2020 –tapahtumassa?

Keskinäisten vaikutuksien ymmärtäminen kuuluu kestävän kehityksen teemaan. Haluaisitko oman alasi edustajana tarjota muille erikoisalan lääkäreille uutta tietoa omasta alastasi? Entä toisinpäin, mitä Sinun edustamasi erikoisala tarvitsisi Lääkäri 2020 –tapahtumalta? Lääkäripäivät kannustaa moniammatilliseen ja monialaiseen lääkärityön kehittämiseen. Ohjelmaehdotukset tästäkin näkökulmasta ovat tervetulleita. Ideaa voit kommentoida sähköpostiosoitteeseen laakaripaivat@laakariliitto.fi 8.4.2019 asti.

Pyydämme kurssiehdotuksia aiheista, jotka kehittävät seuraavia lääkärin osaamisalueita:

 • lääketieteellinen osaaminen, hoito, diagnostiikka ja ennaltaehkäisy/seulonta

 • tiedonhallinta ja oppiminen: terveyttä koskevan tiedon hankkiminen, arviointi, soveltaminen, tuottaminen

 • ammatillisuus, lääkärin arvot ja etiikka

 • vuorovaikutustaidot: potilas–lääkäri -suhde

 • yhteistyötaidot: työyhteisössä ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa, työhyvinvoinnin edistäminen

 • terveyden edistäminen: potilaan ja väestön terveyden ylläpito, koetun elämänlaadun parantaminen

 • toiminnanohjaus ja johtaminen, oman työn hallinta, esimiestyö

Erikoisalojen rajat ylittävät ja moniammatilliset kurssit ovat suosittuja. Laaja-alainen käsittelytapa useista eri näkökulmista kiinnostaa osallistujia.

Ohjelmaehdotus voi olla:

 • Kurssi. Kurssien kesto voi vaihdella 1,5 tunnista koko päivään. Myös pienryhmäkurssien kesto voi vaihdella, ja ne voidaan toteuttaa myös Messukeskuksen ulkopuolella. Myös aiempien vuosien parhaita kursseja voidaan uusia.

 • Näkökulma-lavan debatti: Toivomme aiheita, jotka herättävät keskustelua, ristiriitaisiakin mielipiteitä ja tunteita. Debatin kesto on 1 tunti.

Haluamme panostaa pedagogisesti vaikuttaviin kursseihin.

 • Kiinnitämme huomiota siihen, että ehdotuksessa kuvataan selkeästi koulutuksen osaamistavoitteet (haluttu muutos kurssiosallistujien osaamisessa tai toiminnassa) sekä oppimistavoitetta tukevat oppimismenetelmät ja kouluttajat.

 • Toivomme myös, että kurssilla on napakka ja iskevä nimi.

 • Edelliseen kurssitarjontaan pääsee tutustumaan linkistä http://laakaripaivat.fi/2019/kurssit/

Ehdotukset pyydämme toimittamaan 1.3.–8.4.2019 luennoitsijaportaaliin

https://ilmo.contio.fi/luennoitsijaportaali/

HUOM. 8.4. jälkeen ehdotuksia ei voi enää jättää.

Lisätietoja:

Lääkäri 2020:n ohjelmaryhmän puheenjohtaja leila.niemi-murola@hus.fi

varapuheenjohtaja jussi.merenmies@helsinki.fi

 

 

 

Takaisin