Lääkäri 2019 -tapahtumaan kerätään ohjelmaehdotuksia

Lääkäri 2019 -tapahtuman suunnittelu on aloitettu. Keräämme ohjelmaehdotuksia 9.4. asti. Tavoitteenamme on koota korkeatasoinen, ajankohtainen ja mielenkiintoinen ohjelma osallistujille.

Ensi vuonna tapahtuman teemana on luottamus, joka on koko terveydenhuoltojärjestelmämme perusta.

Pyydämme kurssiehdotuksia aiheista, jotka kehittävät seuraavia lääkärin osaamisalueita:

 • lääketieteellinen osaaminen, hoito, diagnostiikka ja ennaltaehkäisy/seulonta
 • tiedonhallinta ja oppiminen: terveyttä koskevan tiedon hankkiminen, arviointi, soveltaminen, tuottaminen
 • ammatillisuus, lääkärin arvot ja etiikka
 • vuorovaikutustaidot: potilas–lääkäri -suhde
 • yhteistyötaidot: työyhteisössä ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa, työhyvinvoinnin edistäminen
 • terveyden edistäminen: potilaan ja väestön terveyden ylläpito, koetun elämänlaadun parantaminen
 • toiminnanohjaus ja johtaminen, oman työn hallinta, esimiestyö.

Erikoisalojen rajat ylittävät ja moniammatilliset kurssit ovat suosittuja. Laaja-alainen käsittelytapa useista eri näkökulmista kiinnostaa osallistujia.

Ohjelmaehdotus voi olla:

 • Kurssi: Kurssien kesto voi vaihdella 1,5 tunnista koko päivään. Myös pienryhmäkurssien kesto voi vaihdella, ja ne voidaan toteuttaa myös Messukeskuksen ulkopuolella. Myös aiempien vuosien parhaita kursseja voidaan uusia.
 • Näkökulma-lavan debatti: Toivomme aiheita, jotka herättävät keskustelua, ristiriitaisiakin mielipiteitä ja tunteita. Debatin kesto on 1 tunti.

Haluamme panostaa pedagogisesti vaikuttaviin kursseihin.

 • Kiinnitämme huomiota siihen, että ehdotuksessa kuvataan selkeästi koulutuksen oppimistavoitteet (haluttu muutos kurssiosallistujien osaamisessa tai toiminnassa) sekä oppimistavoitetta tukevat oppimismenetelmät ja kouluttajat.
 • Toivomme myös, että kurssilla on napakka ja iskevä nimi.
 • Edelliseen kurssitarjontaan pääsee tutustumaan linkistä http://laakaripaivat.fi/2018/kurssit/

Ehdotukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 9.4.2018 mennessä luennoitsijaportaaliin: https://ilmo.contio.fi/luennoitsijaportaali/

Maanantain 9.4.2018 jälkeen ehdotuksia ei voi enää jättää.

Lisätietoja: Lääkäri 2019 ohjelmaryhmä,

puheenjohtaja leila.niemi-murola@hus.fi ja varapuheenjohtaja jussi.merenmies@helsinki.fi

Takaisin