Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevat markkinointiohjeet uudistettu

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi marraskuun kokouksessaan uudistetut lääkäreitä ja lääkäripalveluja koskevat markkinointiohjeet.

Lääkäripalvelujen markkinoinnin tulee antaa potilaille oikea ja luotettava kuva lääkärin ja lääkäripalveluja tarjoavien yritysten antamista palveluista. Ohjeiden tarkoituksena on myös ylläpitää lääkäriprofession kollegiaalisuutta ja arvonmukaista henkeä sekä painottaa ammattitoverien huomioon ottamista markkinoinnin yhteydessä.

Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevat markkinointiohjeet

Takaisin