Kyselytutkimus kartoittaa lääkkeiden määräämiseen liittyviä tekijöitä

Lääkäriliitto, Kela ja Fimea toteuttavat maaliskuussa kyselytutkimuksen, jossa selvitetään lääkärien kokemuksia lääkehoitopäätöksen tekemiseen vaikuttavista tekijöistä.  

TUTKIMUSTA ON PÄÄTETTY SIIRTÄÄ KORONAVIRUSTILANTEEN TAKIA. 

Lääkehoitopäätöksen tekeminen vaatii paljon tietoa potilaasta, lääkehoidosta ja lääkevalmisteista. Millainen on potilaan rooli suhteessa lääkehoitopäätöksiin? Millä tavalla yhteiskunnan taholta tuleva säädösohjaus vaikuttaa lääkehoitopäätöksiin? Entä mikä on digitalisaation ja päätöksen tuen rooli lääkehoitopäätöksiä tehtäessä?

Lääkäriliitto lähettää jäsenilleen (otos noin 8000 henkilöä) kutsun osallistua kyselytutkimukseen sähköpostitse maaliskuun aikana. Toivomme, että mahdollisimman moni lääkäri vastaa kyselyyn. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään lääkärin työn ja lääkkeenmääräämisen työkalujen kehittämisessä.  

Katso video - tutkimuksen toteuttajat kertovat lisää! 

Takaisin