Kysely: 46 % lääkäreistä kertoo työmäärän vähentyneen kevään aikana

Lääkäriliiton toteuttamasta, lääkäreille kohdistetusta tuoreesta kyselystä käy ilmi, että koronatilanteen seurauksena lähes puolella (46 %) työmäärä on vähentynyt. Viidenneksellä työmäärä on lisääntynyt.

Lähes 80 % yksityissektorin lääkäreistä kertoo työmääränsä vähentyneen. Kyselyyn vastasi yhteensä 8 562 lääkäriä. Lääkäriliiton kysely koronatilanteen vaikutuksista terveydenhuollon toimipaikoissa toteutettiin 8.–15. huhtikuuta.

Potilaiden kynnys hakeutua hoitoon on noussut poikkeuksellisen kevään aikana. Tämä voi aiheuttaa suoranaista vaaraa potilaiden terveydelle, kun sairauksia jää hoitamatta. Syksyllä edessä voi olla potilassuma.

Kyselyssä lääkärit kertovat potilaskäyntien vähenemisestä esimerkiksi näin:

  • ”Potilasmäärä yksityislääkärillä on selvästi vähentynyt, potilaat eivät ehkä uskalla tulla lääkäriin ja yrittävät hoitaa kaikenlaisia vaivojaan etänä.”
  • “Lapsipotilaiden määrät pudonneet 70-80 %”.
  • ”Toistaiseksi työmääräni on vähentynyt, koska suunniteltuja käyntejä on jätetty pois, ja päivystyspoliklinikalle hakeutuu aiempaa vähemmän potilaita.”
  • “Työmäärä on vähentynyt, koska potilaat välttelevät terveysasemalle tuloa.”
  • ”Kiireetön toiminta ajettiin alas aika lailla suunnittelematta ja ilman kunnon ohjeistusta. Huolettaa, kuinka paljon hoitoa tarvitsevia potilaita jää nyt ilman hoitoa, ja kuinka suuri työmäärä odottaa syksyllä jos/kun koronan suhteen tilanne on rauhoittunut.”
  • ”Tuntuu siltä, että työmäärä suuri esim. esimiespuolella ja tehohoidossa, mutta todella paljon tyhjäkäyntiä muuten terveydenhuollossa. Huoli tilanteen vaikutuksesta mm. haavoittuvaisten lasten, mielenterveyspotilaiden ja kroonisesti sairaiden potilaiden pitkäaikaiseen terveydentilaan.”
  • Huoli on siitä, että esim. mielenterveyspalveluita ja lasten/ nuorten palveluita ei nyt tarjota riittävästi kun työntekijät ovat etätöissä eikä normaalit ei-infektiopotilaiden/-asiakkaiden hoito ja palvelut pelaa joten tämä kaikki löytyy jatkossa tekemättömänä työnä ja oireilun lisääntymisenä- se tapahtuuko tämä loppukesällä vai syksyllä jää nähtäväksi. Varmaa on, että palvelut ruuhkautuvat. Tasapainoilu liki normaalin vastaanottotoiminnan ja varautumisen välillä vaikuttaa olevan haasteellista ja kuntakohtaista.”
  • ”Etäpolit pyörii. Elektiivistä jonoa kertyy. Resurssit loppuvat. Haasteet vasta syksyllä.”

Kyselyssä lääkäreiden vähentynyt työmäärä näkyy avovastauksissa enemmän kuin lisääntynyt työmäärä. Vähentyneeseen työmäärään liittyy vastaajilla selkeästi pelkoa YT-neuvotteluista ja jo realisoituneistakin tulonmenetyksistä.

Osa lääkäreistä, erikoisalasta riippuen, on voinut työskennellä etänä. Etätyöhön siirtyminen herättää kyselyn mukaan kahtalaisia tunteita. Osa kyselyyn vastanneista lääkäreistä oli tyytyväisiä etäyhteyksien toimivuuteen vastaanottotyössä. Toiset olivat huolestuneita potilaiden hoidon laadusta, kun tutkimuksia ei voi tehdä samalla tavoin kuin potilaita kasvokkain kohdatessa vastaanotolla.

Kysely lääkäreille koronatilanteen vaikutuksista, tuloksia

 

Takaisin