Koronavirus ja oikea etuus - sairauspäiväraha vai tartuntatautipäiväraha?

Mikä on tartuntatautipäiväraha ja kuka voi saada sitä? Kela kertoo.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa vain, kun työntekijä tai yrittäjä on kunnan tai sairaanhoitopiirin virkasuhteisen tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta määrätty olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen yleisvaarallisen tai muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja työntekijälle syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä.

Tartuntatautipäiväraha ei edellytä työkyvyttömyyttä, mutta se ei myöskään ole este sen myöntämiselle. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä.

Sairauspäivärahan myöntäminen edellyttää, että 16-67-vuotias henkilö on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Jos tartuntatautipäivärahan myöntämisedellytykset eivät täyty, tartuntataudin vuoksi työkyvyttömät voivat hakea sairauspäivärahaa hoitavan lääkärin laatimalla A-lääkärintodistuksella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämään riskiryhmään kuuluminen ei itsessään tuo oikeutta sairauspäivärahaan. Sairauspäiväraha ei ole ns. varotoimenpiteenä käytettävä etuus. Sairauspäivärahaa ei voida myöntää, jos asiakas on työkykyinen ammattiinsa, mutta hänellä on riskiryhmään kuulumisen vuoksi suurempi riski sairastua koronaviruksen vakavaan tautimuotoon.

Milloin ei esimerkiksi ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan?

  • Ansionmenetystä ei synny
  • Hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin
  • Työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä
  • Jos itse tai alle 16-vuotias lapsi kuuluu riskiryhmään ja jää sen vuoksi kotiin
  • Päiväkodin tai koulun sulkeminen ja huoltajan jääminen sen vuoksi kotiin

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin virkasuhteisen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Kopio päätöksestä riittää tartuntatautipäivärahan hakemista varten. Päätökseen olisi hyvä lisätä lyhyt tilannekuvaus. Myös lääkärintodistus A käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Muu julkisessa terveydenhuollossa toimiva laillistettu lääkäri voi kiireellisessä tapauksessa päättää henkilön karanteenista taikka henkilön eristämisestä enintään kolmeksi päiväksi, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja jos hän suorittamansa tutkimuksen perusteella toteaa, että päätöksen tekemisen edellytykset ovat olemassa. Päätös on saatettava niin pian kuin olosuhteet sallivat kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteisen tartuntataudeista vastaavan lääkärin vahvistettavaksi.

Lisätietoa:

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit_tartuntatautietuus

 

Takaisin