Kollegiaalisuusohjeet uudistettu

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2013 uudet kollegiaalisuusohjeet.

Ohjeet velvoittavat lääkäreitä käyttäytymään kollegiaalisesti työhön liittyvissä ja muissa keskinäisissä suhteissaan.

Uudistetuissa ohjeissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota mm. potilasturvallisuuteen. Myös lääkärien esiintyminen sosiaalisessa mediassa on nyt huomioitu.

Lääkäriliiton kollegiaalisuusohje

Takaisin