Kollega-sovelluksen kysely kokoaa tietoa koronaviruksen oireista

Lääkäriliiton jäsenten Kollega-mobiilisovelluksessa on käynnistynyt korona-aiheinen kysely. Tulosten avulla kartoitetaan koronan kliinistä kuvaa.

Kollega-sovelluksen kysely käynnistyi viime viikolla ja sitä on tarkoitus jatkaa koko koronapandemian ajan. Lääkäri voi täyttää kyselyn aina hoidettuaan potilasta, jolla on laboratoriokokein varmistettu COVID-19-infektio. Kysymyspatteristo on tehty yhteistyössä HUS:n infektiolääkärin kanssa, ja päivittyvät tulokset tullaan julkaisemaan Kollega-sovelluksessa.

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa erityisesti perusterveydenhuollossa koronadiagnoosin saaneiden potilaiden oireita. Tällä hetkellä suurin osa oiretiedoista tulee sairaalahoidossa olleista potilaista, mutta kuitenkin yli 80 % sairastuneista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Kyselyn perimmäisenä tarkoituksena on auttaa perusterveydenhuollossa työskenteleviä määrittelemään koronainfektion todennäköisyyttä ja samalla kartoittaa yleistilannetta. Myös THL tulee hyödyntämään kyselyn tuloksia tutkimustyössään.

Kysely löytyy Kollega-mobiilisovelluksen korona-osiosta: konsultoikollegaa.fi/koronavirus.

Takaisin