Kerro mielipiteesi: Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -kyselytutkimus alkaa 5.2.

Tuntuuko, ettei etsimäsi tieto löydy järjestelmästä? Tuhrautuuko työpäivästä luvattoman paljon aikaa tietokoneen kanssa? Toimiiko joku järjestelmä erityisen moitteetta? Kerro mielipiteesi sähköisistä tietojärjestelmistä vastaamalla huomenna alkavaan kyselytutkimukseen.

Lääkärien näkemykset ovat avainasemassa terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä kehitettäessä. Tästä huolimatta lääkärien kokemuksia tietojärjestelmien käytettävyydestä ei ole aiemmin kartoitettu maanlaajuisesti. Nyt käynnistettävän tutkimuksen avulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kertoa näkemyksensä sähköisistä tietojärjestelmistä. Tutkimuksen saadaan arvokasta tietoa tietojärjestelmiin liittyvistä ongelmista ja mahdollisesti hyvin toimivista ominaisuuksista.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan laajasti, ja aiheesta pidetään myös seminaari kevään 2010 aikana. Tutkimuksesta saadut tiedot välitetään myös ohjelmistotoimittajille järjestelmien kehittämisen tueksi. Kysely on tarkoitus toistaa säännöllisesti, jotta voidaan seurata, miten järjestelmät ja niiden ominaisuudet kehittyvät.

"Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä" -kyselytutkimus lähetetään perjantaina 5.2. sähköisesti niille potilastyötä tekeville lääkäreille, joiden sähköpostisoite on Lääkäriliiton tiedossa. Tutkimus toteutetaan Lääkäriliiton, Aalto-yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Takaisin