Kenelle vuoden 2011 laatupalkinto?

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään vuosittain tuloksekkaasta toiminnan tai palvelun kehittämisestä. Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan tai palvelun kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Viime vuonna palkinto myönnettiin kolmelle hankkeelle. Ensimmäisen palkinnon sai OYS:n radiologian klinikan Käypä radiologia osana käypää hoitoa -kehittämisprojekti. Toinen palkinto jaettiin kahden hankkeen kesken, joista toinen oli KYS:n nuorisopsykiatrisen tulosyksikön hanke ja toinen Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Jämsän terveyskeskuksen muistipoliklinikan ja Jokilaakson Terveys Oy:n neurologian muistipoliklinikan Muistisairaan hyvä hoito -yhteishanke.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 €, ja se voidaan jakaa kannustuksena yhdelle tai useammalle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta/saajista voi tehdä kehittämishankkeesta vastaava lääkäri/lääkäriryhmä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Palkinto myönnetään Lääkäriliiton jäsenelle tai jäsenen johtamalle työryhmälle.

Laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton professiojaos, jolle esityksen tekee Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Ehdotukset laatupalkinnon saajaksi tulee toimittaa viimeistään 10.10.2011. Hakulomake on osoitteessa www.laakariliitto.fi/koulutus/laatupalkinto.html

Takaisin