Kelan KIILA-kuntoutuskurssi lääkäreille

Kylpylähotelli Kunnonpaikassa (n. 10 km Kuopiosta) alkaa marraskuussa 2019 lääkäreille suunnattu KIILA-kuntoutuskurssi. Kurssi on valtakunnallinen ja hakijoita otetaan ympäri Suomea.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän/ yrittäjän työkykyä, edistää pysymistä työelämässä sekä ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä. Kuntoutuksen kohderyhmä on alle 67- vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa tai toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa, tai toimivat yrittäjinä.

KIILA on Kelan kuntoutusta ja näin ollen kuntoutukseen osallistuville henkilöille täysin maksutonta. Kuntoutuksen ajalta Kela kustantaa osallistujille majoituksen täysihoidolla Kylpylähotelli Kunnonpaikassa.

Kuntoutuksen aikaista tulonmenetystä Kela kompensoi kuntoutusrahalla, joka on ansiosidonnainen, vastaa noin sairauspäivärahan suuruutta ja haetaan kuntoutuksen ajalta. Työnantaja voi maksaa kuntoutuksen ajalta myös palkkaa, jolloin työnantaja on oikeutettu kuntoutusrahaan.

Kunnonpaikan esite kuntoutuksesta

Kiila-kuntoutus ja hakuohjeet Kelan sivuilla

Takaisin