Kela selkiyttää yksityisten etälääkäripalveluiden korvaamista

Etäpalveluiden korvaamista yksinkertaistetaan, ja nykyteknologian tarjoamat palvelumuodot huomioidaan korvauksissa.

Yksityisen terveydenhuollon lääkärinpalkkioissa otetaan 1.5.2020 käyttöön uusi korvauskoodi E101T, etäpalvelu. Korvaustaksa yleislääkärin etäpalvelusta on 8 € ja erikoislääkärin etäpalvelusta 12 €.

1.5.2020 alkaen käytössä on vain yksi koodi (E 101T) etäpalvelun korvaamisessa.

Etäpalvelun korvaaminen edellyttää potilaan tunnistamista

Koodin käyttöönotolla edistetään digitaalisten palvelujen käyttöä ja palvelujen saatavuutta. Etälääketiede on kehittynyt, ja hoitoa on mahdollista antaa nykyisin luotettavasti erilaisten digitaalisten palvelujen avulla. Etäpalvelun korvaaminen edellyttää tunnistettua potilaskontaktia ja asianmukaisia potilasasiakirjamerkintöjä.

Korvattavat palvelut voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimen, tunnistetun chat-yhteyden tai videoyhteyden kautta. Kela ei jatkossakaan korvaa pelkkää postitse tai sähköpostilla annettua hoitoa tai reseptin uusimista. 

Etäpalvelu korvataan kuten muutkin yksityiset lääkäripalvelut, osana Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien sairaanhoitovakuutusta. Sairaanhoitovakuutus korvaa vakuutetulle yksityisestä terveydenhuollosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia. Sairaanhoitovakuutus antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita hoitopaikkansa ja täydentää julkista terveydenhuoltoa parantamalla hoidon saatavuutta.

Etäpalvelujen korvaamisen uudistuksella Kela haluaa yksinkertaistaa palvelujen korvaamista ja ottaa korvauksissa huomioon nykyteknologian tarjoamat uudenlaiset palvelumuodot.

 

Takaisin