Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys uudistuu

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden vaatimuksia on muutettu siten, että entistä useampien on mahdollista suorittaa se.

 

Erityispätevyys on tarkoitettu lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin peruskoulutuksen suorittaneille laillistetuille lääkäreille. Se vastaa koulutustarpeeseen, jota lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutus ei tällä hetkellä täytä.

Lähtökohtana kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyydessä on, että kaikessa terveyden edistämiseen tähtäävässä työssä tarvitaan tietoa ja osaamista koskien globaalien haasteiden ja toimien vaikutuksista ihmisten terveyteen sekä terveydenhuoltoon.

Uudistettujen vaatimusten mukaan erityispätevyyden saaminen edellyttää vähintään kahden vuoden päätoimista palvelua kansainvälisen terveyden parissa. Tästä palvelusta vähintään puolet on oltava muualta kuin Suomesta ja sen on liityttävä pääosin matalan- tai keskitulotason maiden terveyteen ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Lue lisää: Lääkärilehden juttu 

Erityispätevyydet

Takaisin