Kandikysely: lisää ohjausta kaivataan

Vain noin kaksi kolmasosaa kandeista kokee saaneensa riittävästi perehdytystä kesätyöpaikassaan. Perehdytyskäytännöt vaihtelevat. Joissain työpaikoissa perehdyttäjä voi olla kurssikaveri, hoitaja tai intranet.

Parhaiten ohjausta kokevat saaneensa sairaaloissa työskennelleet kandit. Niissä on helppo konsultoida erikoislääkäreitä, ja kandit pystyvät osallistumaan työpaikan sisäisiin koulutuksiin useammin kuin muissa työpaikoissa.

Risuja kandeilta saavat erityisesti työpaikat, joissa on liian suuri työtaakka kandin osaamiseen nähden. Ruusuja puolestaan saavat työpaikat, joissa on toimiva perehdytys ja riittävästi senioritukea.

Lääkäriliiton tekemässä kesätyökyselyssä kartoitettiin viidennen ja kuudennen vuosikurssin opiskelijoiden kokemuksia. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013. Vastaajia oli 619.

Yhteenveto kandikyselyn tuloksista

Lisätietoa: tutkija Piitu Parmanne, piitu.parmanne@laakariliitto.fi

Takaisin