Julkisen terveydenhuollon tiloissa annettu yksityinen hoito korvataan

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 4.2.2011 määräaikaisen lain, jonka myötä kunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta maksetaan jatkossa sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Kunta voi vuokrata yksityisille terveydenhuollon palvelujen tarjoajille tyhjillään tai vajaakäytössä olevia sairaaloiden ja terveyskeskusten tiloja. Tiloja vuokratessaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että vuokraaminen ei vaaranna sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa.

Muutos mahdollistaa potilaalle samanarvoisen oikeuden sairausvakuutuskorvauksiin riippumatta siitä, missä tiloissa yksityinen terveydenhuollon palvelu on annettu. Korvausperiaatteet ja -taso ovat samat kuin muussakin sairausvakuutuksessa korvattavassa hoidossa. Korvauksen maksaminen edellyttää sitä, tilojen vuokraaja on ilmoittanut Kansaneläkelaitokselle tiedot vuokraajasta.

Laki tulee voimaan 1.3.2011 ja on voimassa 30.4.2015 saakka.

Lähde:Edilex

Takaisin