JUKO yhä valmis nopeaan ratkaisuun kunta-alan neuvotteluissa

Kunta-alan työehtoneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 20.5. Jos kaikille sopivaa ratkaisua ei löydy, JUKO on valmis neuvottelemaan erillisratkaisusta KT:n ja yhteisymmärryksen löytävien järjestöjen kesken.

Neuvotteluja ovat käyneet julkisalan neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy, Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Yhteisen kokoontumisen jälkeen neuvotteluja jatkettiin järjestökohtaisesti. Neuvottelut jatkuvat vasta ensi viikon tiistaina 26.5.

JUKO korostaa, että sen jäsenliitot ovat edelleen valmiita sopimusratkaisuun hyvinkin nopeasti, sillä koronapandemiasta seuranneiden vaikeuksien vuoksi työmarkkinatilanne edellyttää vakauttamista.

Jos kaikille sopivaa ratkaisua ei löydy, JUKO on valmis neuvottelemaan erillisratkaisusta KT:n ja yhteisymmärryksen löytävien järjestöjen kesken.

Kuntien noin 420 000:ta palkansaajaa koskevat virka- ja työehtoneuvottelut kaatuivat vapunaattona Soten hylättyä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan tekemän sovitteluratkaisun. Muut neuvotteluosapuolet olivat valmiita hyväksymään ratkaisun.

- Kuntatyönantajan pitää nyt päättää nopeasti, mitä se haluaa. 280 000:ta kuntatyöntekijää ei voi jättää vähemmistön panttivangiksi. Tilanne on tällä hetkellä kohtuuton ja on jo johtanut keskusteluun nykyisen sopimusjärjestelmän toimivuudesta. Se keskustelu onkin tämän sopimuskierroksen jälkeen perusteellisesti käytävä, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen painottaa.

Myös Lääkäriliitto korostaa, että osapuolten on nyt tehtävä kaikki mahdollinen, jotta löydetään yhteisymmärrys ja saadaan neuvottelut maaliin pikaisesti.

JUKO neuvottelee kuntasektorilla neljä sopimusta: kuntien yleisen sopimuksen sekä lääkärien, opettajien ja teknisen henkilöstön sopimukset. Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa, jonka jälkeen palkansaajat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan. Voimassa ovat nyt niin sanotulla jälkivaikutuksella vanhat työehdot.

Neuvotteluista on koottu tietoa www.laakariliitto.fi/laakarisopimus

Takaisin