JUKO valmistelee työtaistelutoimien laajentamista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jätti edelleen pöydälle kaikki tähän asti saavutetut virka- ja työehtosopimusten neuvottelutulokset. Tämä koskee kaikkia JUKOn sopimussektoreita ja sopimusaloja mukaan lukien KVTES ja Lääkärisopimus.

Tämä ei tarkoita, että JUKOn kanta kunta-alan neuvottelutulokseen olisi muuttunut. Päätöksellä halutaan tukea yliopiston työehtosopimusneuvotteluja. Näin ollen JUKOn jäsenjärjestöihin sovelletaan edelleen 31.1.2018 voimassa olleita kunta-alan sopimuksia työ- ja virkaehtosopimusten jälkivaikutuksen johdosta.

Annamme tarkempia ohjeita ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ensi viikon aikana ennen kiellon alkamista.

Päivitys 5.3https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2018/kt-allekirjoitti-kunta-alan-sopimukset

JUKO on ryhtynyt valmisteluihin yliopistosektorin työtaistelun laajentamiseksi ja syventämiseksi. JUKO päätti tänään 2.3. ylityö- vuoronvaihtokiellosta. Tukitoimeksi tarkoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan keskiviikkona 7.3. kello 7.00 ja on voimassa toistaiseksi.

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee vain työsuhteessa olevia eli virkamiehet ja viranhaltijat jäävät sen ulkopuolelle. Päätös tulee voimaan, jollei sovittelussa edistytä. Olemme valmiita tekemään päätöksiä ensi viikon aikana vieläkin järeämmistä työtaistelutoimista, kertoo puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Vauhdittaakseen yliopistojen työehtosopimusneuvotteluja JUKO jätti hyväksymättä kaikki tähän asti saavutetut virka- ja työehtosopimusten neuvottelutulokset.

Sivistystyönantajat hylkäsi 27.2. sovittelija Janne Metsämäen yliopistojen sovintoesityksen, jonka JUKO ja muut työntekijäjärjestöt olivat jo hyväksyneet. Yliopistosektorin sovittelu jatkuu sunnuntaina 4.3.

– Olemme kiitollisia JHL:n tänään ilmoittamista tukilakoista, jotka osoittavat hienoa solidaarisuutta muun muassa yliopistojen työntekijöitä kohtaan, korostaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

  • JHL näyttää arvostavan enemmän laadukasta koulutusta, tutkimusta ja yliopistoja kuin Sivistystyönantajat. Työnantaja on sen sijaan osoittanut koko neuvotteluprosessin ajan väheksyvää asennetta yliopistojen henkilöstöä ja heidän tekemäänsä arvokasta työtä kohtaan, Luukkainen jatkaa.

Aiemmin yliopistojen henkilöstön pääsopijajärjestöt ovat jättäneet kaksi lakkovaroitusta. Yliopistoissa toteutetaan työtaistelut 7.3. ja 14.3., jos ratkaisuun ei päästä ennen näitä.

Lisätiedot:

  • puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
  • toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastaa yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKO on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat kaikkiaan noin 600 000 suomalaista palkansaajaa.

 

Takaisin