JUKO tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen

Yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamista koskevat neuvottelut työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä on saatu päätökseen. Asiassa saavutettiin sovinto, jonka molemmat osapuolet ovat hyväksyneet. Koko työehtosopimuksen palkankorotusvara käytetään yliopistojen henkilökunnan palkankorotuksiin.

”Tämä on se tasapainoinen ratkaisu, johon me JUKOssa pyrimme alusta alkaen”, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön neuvottelupäällikkö Markku Kojo.

JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo jaksoi uskoa myönteiseen loppuratkaisuun yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamisessa, vaikka juuri tämä kysymys aiheutti talven 2018 yliopistojen neuvottelukierroksella eniten erimielisyyttä.

”Me JUKOssa pyrimme koko ajan kohti oikeudenmukaista ja järkevää ratkaisua. Nyt iloitsenkin siitä, että yhteisymmärrys löytyi ja viime talven hankalien neuvottelujen ja sovittelun jälkeinen poikkeustila on lopulta ohi. Osapuolet tunnustavat toisensa tasavertaisina kumppaneina. Nyt lähdemme yhdessä eteenpäin”, Markku Kojo luotaa neuvottelujen kulkua ja lopputulosta.

Talven neuvottelukierros yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamiseksi päättyi valtakunnansovittelijan toisen sovintoehdotuksen hyväksymiseen maaliskuussa 2018. Samalla osapuolet sopivat jatkavansa valmistelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta yhteisessä työryhmässä syyskuun loppuun saakka. Työryhmä kokoontuikin alkusyksystä jopa päivittäin.

Yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistukseen rahaa on käytettävissä 0,5 prosenttia palkkasummasta vuoden 2019 alussa. Nyt osapuolet ovat sopineet, että tämä käytetään kokonaisuudessaan yliopiston henkilökunnan palkankorotuksiin.

”Yliopistolaiset ovat suomalaisen sivistyksen tukipilareita. Ilman heidän panostaan myös suomalainen innovaatiotoiminta olisi hyvin vaatimatonta. Yliopistot ovat olleet valtiovallan ratkaisujen takia todella tiukoilla taloudellisesti, ja henkilökunta on venynyt ja joustanut toteuttaakseen yliopistojen lain mukaista tehtävää. Nyt sovitun palkankorotuksen toteutuminen on siis enemmän kuin ansaittua”, Markku Kojo korostaa.

Lisätietoja:

JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, markku.kojo@juko.fi, puh. 0400 419 784

Takaisin