JUKO tiedottaa: JUKO valvoo jäsenjärjestöjensä etuja sote-uudistuksessa

JUKO eli julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö neuvottelee lääkäreille työ- ja virkaehtosopimusten yleiset ehdot. Erityismääräykset neuvottelee Lääkäriliitto Lääkärisopimukseen. Alla JUKOn tiedote.

Hyvä jukolainen,

Neuvottelemme Sinunkin palkankorotuksistasi. Sopimustemme piirissä on vaikuttava ja laaja joukko huippuosaajia – asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita, esimiehiä ja johtajia. Joukkoamme yhdistää yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai niitä vastaavan vaativuustason tehtävä. Joukkomme sitoutuminen ja ammattitaito ovat tulevan sote- ja maakuntauudistuksen onnistumisedellytys.

Uudistus, jonka yksityiskohdat ovat edelleen auki, tulee toteutuessaan vaikuttamaan maakuntiin tai yksityiselle sektorille siirtyvän ja kuntiin jäävän henkilöstön työehtoihin. Se tulee muuttamaan työehdoista neuvottelemisen tapoja eli sopimus- ja neuvottelujärjestelmää. Muutos koskee myös valtiolta maakuntiin siirtyvää henkilöstöä. Uudistuksessa yli 40 000 jukolaisen työnantaja vaihtuu maakunnaksi. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että työehdot ja niistä sopimisen tavat edistävät henkilöstön yhteenkuuluvuutta, moniammatillista yhteistyötä ja tukevat siirtymistä.

JUKO on muiden palkansaajajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien kanssa neuvotellut syksyn mittaan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. Olemme tarkastelleet muun muassa tulevien virka- ja työehtosopimusten lukumäärää, soveltamisrajoja ja osapuolia.

Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon lykkäännyttyä siirsimme uuden järjestelmän hiomisen aikataulua kevääseen 2018. Tästä huolimatta naapurimme Tehy ja Super ovat vaatineet koulutetun hoitohenkilöstön uutta virka- ja työehtosopimusta kesken palkankorotusneuvottelujen.

Haluamme uudistaa kuntien ja luoda maakuntien sopimusjärjestelmän kokonaisuutena emmekä osa kerrallaan. Tämän vuoksi emme kannata naapureiden tavoittelemaa osittaismuutosta. Meille on tärkeää, että jokaisen edunvalvontamme piirissä olevan ammattilaisen työehdot kehittyvät kannustaviksi. Tuloksellinen yhteistyö niin muiden palkansaajajärjestöjen kuin kuntien ja maakuntien työnantajia edustavan KT:n kanssa on paras etenemistie.

Virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.1.2018. Uudet sopimukset saattavat päteä jonkin aikaa vielä sen jälkeen, kun sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan. Sopimustavoitteet yhdistävät meitä ja muita palkansaajajärjestöjä. Niissä korostustuvat ansiokehityksen varmistaminen ja palkkatason parantaminen tehtävien ja koulutuksen vaativuutta vastaavalle tasolle.

Tiedotamme luottamusmiehillemme säännöllisesti palkankorotusneuvottelujen etenemisestä ja sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista. Panostamme heidän koulutukseensa. Luottamusmiehemme tukevat liittojemme jäseniä tulevissa muutoksissa. Joukkoomme kuuluu sote-alan korkeakoulutettuja, kuten terveyden- ja sairaanhoitajia, työterveyshoitajia, lääkäreitä, psykologeja, toiminta-, fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutteja, geronomeja, sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja, sairaalakemistejä, farmaseutteja, proviisoreja, terveys- ja ympäristötarkastajia, suuhygienistejä ja hallintohenkilöstöä.

Yhdessä ja yhteistyöllä onnistumme!

Rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa!

 

Maria Löfgren

toiminnanjohtaja

p. 040 5682798

Takaisin