Jäsenten liittymistä ala- ja paikallisosastoihin automatisoitu

Lääkäriliitolla on 27 aktiivista alaosastoa, jotka kokoavat yhteen lääkäreitä erikoisaloittain tai muiden yhteisten tavoitteiden perusteella. Alaosastoihin liittymistä on nyt automatisoitu.

Kun jäsen suorittaa erikoislääkärin tutkinnon, hänet liitetään automaattisesti kyseisen alan alaosastoon. Vastaavasti lääkärin suorittaessa terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden, hänet liitetään automaattisesti Tietojärjestelmä-lääkärit -alaosastoon.  Muihin alaosastoihin liittyminen tapahtuu entiseen tapaan alaosaston johtokunnan kautta.

Myös liiton paikallisosastoihin kuulumista on automatisoitu. Paikallisosastot kokoavat yhteen oman alueensa lääkäreitä edunvalvonnallisten asioiden ja sosiaalisen toiminnan merkeissä. Jäsenet liitetään nyt paikallisosastoihin automaattisesti työpaikan sijainnin perusteella. Jos jäsenen työpaikka ei ole tiedossa, paikallisosasto määräytyy asuinpaikan perusteella.

Ala- ja paikallisosastojäsenyyksien automatisoinnin tavoitteena on ollut vähentää toimistossa tehtävää manuaalista työtä sekä tehdä osastoihin kuuluminen jäsenkunnalle näkyvämmäksi. Osastojäsenyyksien rekisteröinti mahdollistaa tehokkaampaa kohdennettua viestintää esimerkiksi Fimnet-ryhmissä.

Takaisin