Heikennykset vuorotteluvapaakorvauksiin mahdollisia

Hallitus esittää heikennyksiä vuorotteluvapaan korvaustasoihin. Korvaus alenisi 60 prosenttiin työttömyyspäivärahasta, kun se nyt on joko 70 tai 80 prosenttia työuran pituudesta riippuen.

Lakiesitys on jo valmis, ja hallitus esittää vuorotteluvapaalain muutoksista samanaikaisesti, kun se antaa eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen ensi viikolla.

Ansiosidonnainen vuorottelukorvaus edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä

Hallituksen esityksen mukaan ne työntekijät, jotka tekevät vuorottelusopimuksen viimeistään 31.10.2011, saisivat nykyisen korvauksen koko vuorotteluvapaalta, jos sopimuksessa sovittu vuorotteluvapaa alkaa 1.1.–30.4.2012 välisenä aikana.

Jos henkilö on aloittanut vuorotteluvapaan kuluvan vuoden aikana, hän saa korvauksen tänä vuonna voimassa olevien säännösten mukaan koko vapaan ajalta, vaikka vapaa tai sen jakso jatkuisi vuoden 2011 jälkeen.

Ansiosidonnaisen vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä. Varmista tarvittaessa, että kuulut Lääkärien työttömyyskassaan.

Lisätietoja Lääkärien työttömyyskassasta on osoitteessa www.laakarientkassa.fi tai työttömyyskassan johtaja Carola Ylenius-Nykänen, p. (09) 393 0727, sp. tkassa@fimnet.fi

Takaisin