Hallituksen kokous 19.2.2010: Seniorilääkäreiden asema Lääkäriliitossa selvitetään työryhmässä

Hallitus päätti perustaa aktiivityöelämän ulkopuolella olevien lääkärien asemaa Lääkäriliitossa selvittävän työryhmän. Tarkoituksena on selvittää, miten Lääkäriliiton tulisi ottaa seniorilääkärit huomioon toiminnassaan. Liiton puheenjohtaja Timo Kaukonen on tavannut Seniorilääkärien yhdistyksen edustajat 4.2.2010, jolloin on keskusteltu yhteistyöstä yhdistyksen ja Lääkäriliiton välillä. Tapaamisessa nousi esille ajatus kartoittaa laajemminkin liiton puitteissa tapahtuvaa seniorilääkäritoimintaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Santero Kujala ja jäseninä Taito Pekkarinen, Ulla-Kaija Lammi, Risto Ihalainen, Risto Lantto sekä sihteerinä Jaana Heinonen. Työryhmän selvitys valmistuu elokuussa.

Takaisin