Hallituksen kokous 10.6.2010: Valtuuskunnan ylimääräinen kokous 1.10. ja lastenreumatologian erityispätevyysohjelma lakkautetaan

Hallitus päätti järjestää valtuuskunnan ylimääräisen kokouksen 1.10.2010 klo 10 alkaen. Kokouksessa käsitellään liitossa valmisteilla olevaa strategiaa.

Lastenreumatologian erityispätevyysohjelma lakkautetaan siten, että se päättyy kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Lastenreumatologia on perustettu lisäkoulutusohjelmiksi Helsingin, Tampereen ja Kuopion lääketieteellisiin tiedekuntiin. Parhaillaan perehtymässä olevat voivat siirtymäajalla suorittaa ohjelman loppuun, mikäli he eivät halua siirtyä lisäkoulutusohjelmaan. Lastenreumatologian erityispätevyysohjelma perustettiin vuonna 1994. Sen vastuutahona on toiminut Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry ja pätevyys on tähän mennessä myönnetty 15 henkilölle.

Takaisin