Haku valiokuntiin alkaa 6.9.2019

Lääkäriliiton alueellisissa valiokunnissa saat äänesi kuuluviin ja pääset seuraamaan alan tapahtumia näköalapaikalta. Haku valiokuntiin on käynnissä 6.-29.9.2019.

Valiokunnat ovat jäsenen ääni liittoon ja päinvastoin. Valiokunnat toimivat kaikilla erityisvastuualueilla ja kokoontuvat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Jokaisella alueella toimii edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta, jotka käsittelevät nimiensä mukaisia teemoja.

Valiokuntien tehtävänä on tuoda esiin jäsenien näkemyksiä, ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja osallistua liiton kannanottojen valmisteluun. Valiokunnat kokoontuvat noin kuusi kertaa vuodessa.

Valiokuntien uusi kausi alkaa 2020 vuoden alusta. Kausi on kaksivuotinen.

Valiokuntiin voivat hakea kaikki asiasta kiinnostuneet Lääkäriliiton jäsenet – aiempaa järjestökokemusta ei edellytetä. Lääkäriliiton hallitus valitsee ilmoittautuneiden joukosta jäsenet valiokuntiin.

Valiokuntiin voi ilmoittautua verkkolomakkeella, joka julkaistaan 6.9. Lääkäriliiton verkkosivuilla.

Mitä valiokunnissa tehdään?

Edunvalvontavaliokunta

 • Toimii alueella eri sektoreiden (terveyskeskus, sairaala, yksityinen) yhteydenpitokanavana.
 • Kerää tietoa alueellisista edunvalvonta-asioista (paikalliset sopimukset ja järjestelyerien käyttö, päivystyskorvaukset ja -frekvenssit).
 • Tiedottaa alueellisista edunvalvonta-asioista valtakunnan tasolle ja päinvastoin.
 • Valmistelee hallituksen ja edunvalvontajaoksen toimeksiantoja.
 • Ottaa itsenäisesti kantaa alueensa edunvalvonta-asioihin

Professiovaliokunta

 • Toimii koulutusedunvalvonnan ja profession edistämisen kanssa toimivien lääkärien yhteydenpitokanavana.
 • Kerää tietoa alueellisista koulutusasioista ja välittää tietoa valtakunnan tasolle.
 • Ottaa kantaa alueellisiin koulutusasioihin ja pitää yhteyttä yliopistoihin.
 • Valmistelee asioita professiojaoksen toimeksiannosta.
 • Edistää professionalismia ja kollegiaalisuutta

Terveyspoliittinen valiokunta

 • Toimii alueen terveyspoliittisten ja -hallinnollisten toimijoiden yhteydenpitokanavana.
 • Kerää tietoa alueellisista terveyshallinnollisista rakenteista ja muutoksista ja tiedottaa niistä valtakunnan tasolle.
 • Pyrkii vaikuttamaan hallintorakenteiden muutoksiin jo suunnitteluvaiheessa.
 • Pyrkii vaikuttamaan alueellisiin päättäjiin yhdessä piiriylilääkärin kanssa.
 • Tiedottaa liiton terveyspoliittisista näkemyksistä alueen lääkäreille ja paikallismedialle.
 • Valmistelee terveyspoliittisia ja -hallinnollisia asioita jaoksen toimeksiannosta.

Alueellisten valiokuntien työtä koordinoivat piiriylilääkärit. Asioiden valmistelusta vastaavat Lääkäriliiton hallitus ja sen jaokset.

Takaisin