Haku Global Health -kurssille alkaa 15.11.

Global Health -kurssi (Finnish Certificate Course on Global Health) keskittyy terveydenhuollon kansainvälisiin kysymyksiin. Kurssi koostuu intensiivisestä teoriaosuudesta sekä kenttäjaksosta ulkomailla. Osallistujia otetaan sekä Suomesta että kurssin yhteistyömaista.

Kurssi on ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöosaston ja terveysalan kansalaisjärjestöjen rahoittama kokonaisuus, joka järjestetään 1–2 vuoden välein. Kurssin tavoitteena on lisätä kurssilaisten tietoisuutta terveyden ja sen edellytysten globaalista jakaumasta, terveyden mittaamistavoista ja alan kansainvälisistä toimijoista.

Toisena keskeisenä päämääränä on rakentaa globaaleista terveyskysymyksistä kiinnostuneiden opiskelijoiden, terveysalan ammattilaisten, tutkijoiden ja opettajien kansainvälinen verkosto, jonka kautta kurssin opiskelijat voivat syventää tietojaan ja taitojaan kurssin jälkeenkin.

Vuonna 2011 järjestetään kaksi kurssia: Toinen pitää sisällään 2,5 viikon teoreettisen osuuden Suomessa ja 1,5–2 viikon käytännön harjoittelun joko Chilessä, Filippiineillä, Nepalissa tai Tansaniassa. Toinen kurssi on neljän viikon mittainen ja järjestetään kokonaisuudessaan Filippiineillä.

Kurssien hakuaika on 15.11.–12.12. Kursseille voivat hakea niin lääkärit, hammaslääkärit kuin eläinlääkärit sekä näiden alojen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään neljän vuoden opinnot. Kurssit voi hyväksyttää LL-tutkintoon osana valinnaisia opintoja.

Kurssimaksu on 350 euroa ja se kattaa opetuksen, majoituksen teoriajakson aikana ja käytetyn oppikirjan, mutta ei opiskelijan matkaa käytännön harjoittelujaksolle.

Lisätietoja www.globalhealth.fi

Takaisin