Eurooppalainen lääkemääräys saatavilla FiMnetin sivuilla

Uusi eurooppalainen lääkemääräyslomake on nyt saatavilla lääkärien käyttöön FiMnet-sivuilla.

Eurooppalainen lääkemääräys on tarkoitettu tilanteisiin, jossa potilas ostaa lääkkeen Suomen ulkopuolelta toisesta EU-valtiosta, ETA-maasta tai Sveitsistä. Eurooppalainen lääkemääräys on osa EU:n potilasdirektiiviä. Lomake löytyy osoitteesta fimnet.fi> sähköiset lomakkeet.

Lomake ei poikkea merkittävästi perinteisestä lääkemääräyksestä. Sen kielinä ovat englanti ja suomi tai englanti ja ruotsi. Eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan pääosin vaikuttavan aineen perusteella. Poikkeuksen muodostavat biologiset lääkeaineet tai lääkärin perustelemat erityistilanteet.

Reseptin voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Esimerkiksi Suomessa resepti on voimassa vuoden.

Eurooppalainen lääkemääräys on muiden FiMnetin lomakkeiden tapaan saatavilla PDF-muodossa, eli lomakkeen voi täyttää suoraan tietokoneella ja tulostaa potilaalle.

FiMnetin sivuilla on kätevästi saatavilla myös useita muita Kelan tärkeimpiä sähköisiä lomakkeita, kuten reseptilomake ja lomakkeet erilaisten lääkärinlausuntojen kirjoittamiseen. Lomakkeiden käyttö edellyttää FiMnet-kirjautumista. Uudet tunnukset voi tarvittaessa tilata osoitteesta fimnet.fi/tunnus.

Takaisin