EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset ammattiharjoittajien vastaanottotoiminnan sopimuksiin

EU:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018 ja sen säännökset koskevat jokaista potilasasiakirjojen rekisterinpitäjää. SLL:n ja LPY:n mallisopimus lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnasta liitteineen on päivitetty asetuksen mukaiseksi.

SLL:n ja LPY:n mallisopimus lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnasta liitteineen on päivitetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Lisäksi sopimukseen on liitetty uusi liite ”Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus”. Mallisopimukseen liittyvä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajien sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä on niin ikään päivitetty asetuksen edellyttämällä tavalla.

Nämä päivitykset on tehty Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton, Kelan ja THL:n toimesta Tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Muutokset eivät aiheuta jo voimassaolevien sopimusten uudistamista, vaan ne saatetaan voimaan ”automaattisesti” ns. hiljaisen hyväksynnän myötä.

Lääkäriasemat / terveyspalveluyritykset tulevat ottamaan yhteyttä ammatinharjoittajiin ja lääkärikeskuksessa toimiviin yrityksiin siitä, kuinka sopimuksiin tehdyt täydennykset toteutetaan.

Jos lääkäriammatinharjoittajana et hyväksy muutoksia, tulee sinun ottaa yhteyttä omaan lääkäriasemaasi ja Kelaan. Jos sopimuksiin liittyy muutoinkin epäselvyyttä, tarkista oman sopimuksesi tilanne niin ikään lääkäriasemaltasi.

Uudet vastaanottosopimukset tehdään uudistetuilla sopimusmalleilla.

Uudistetut sopimusasiakirjat löydät tämän sivun lopusta. Samalta sivulta löydät tarvittavat tiedot EU:n tietosuoja-asetuksesta.

 

Takaisin