EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet tehtävä 25.5. mennessä

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Asetuksen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä siirtymäajan kuluttua viimeistään 25.5.2018. Tästä eteenpäin tietosuoja-asetusta on noudatettava.

Terveydenhuollon vastaanotoilla on käytössä potilasrekisteri. Sen lisäksi palveluntuottajalla voi olla muitakin henkilörekistereitä esimerkiksi asiakasrekisteri tai työntekijöitä koskeva rekisteri. Näihin kaikkiin sovelletaan Tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Vaikka tietosuoja-asetus vastaa pitkälti nykyistä henkilötietolakia, sisältyy siihen kuitenkin tietosuojan kannalta myös uusia asioita, jotka on otettava huomioon.

Lääkäriliitto on yhdessä Hammaslääkäriliiton kanssa koonnut ohjeistusta tietosuoja-asetukseen liittyvistä asioista lääkäreille, jotka toimivat ammatinharjoittajina tai muuten rekisterinpitäjinä. Tämä ohjeistus tullaan lähiaikoina julkaisemaan liiton nettisivuilla.

Takaisin