Erikoistuva lääkäri, vastaathan Koulutuspaikkakyselyyn!

Kysely lähetetään erikoistuville lääkäreille sähköpostitse 3.11.2021 ja se on avoinna 24.11.2021 asti.

Koulutuspaikkakysely on Nuorten Lääkärien yhdistyksen ja Lääkäriliiton yhteistyössä toteuttama suomalaisten erikoistuvien lääkäreiden koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus.  Sen tavoitteena on kerätä kansallisesti tietoja erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja arvioida niiden laatua.

Kyselyssä tarkastellaan mm. perehdytyksen ja ohjauksen toimivuutta, työoloja ja työn kuormittavuutta. Tulosten pohjalta tehdään Viiden tähden Koulutuspaikka -listaus ja tuloksia käytetään osana koulutuksen kehittämistyötä. Tuloksien toivotaan motivoivan työnantajia uudistuksiin ja työolojen kehittämiseen. 

Kysely lähetetään erikoistuville lääkäreille sähköpostitse 3.11.2021 ja se on avoinna 24.11.2021 asti.

Vastaa ja vaikuta!

Takaisin