Erikoislääkärien johtamiskoulutukselle yliopistollinen täydennyskoulutushyväksyntä

Lääkäriliiton Erikoislääkärien johtamiskoulutukselle on myönnetty virallinen yliopistollinen täydennyskoulutushyväksyntä. Osallistujat saavat näin ollen mm. viranhaussa tärkeän hallinnon pätevyyden (30 op).

Vuoden kestänyt Erikoislääkärien johtamiskoulutus 1 on ohi. 30 osallistujaa saivat keskijohdon haasteisiinsa uutta tietoa ja taitoa, tuen kehittämistyönsä suunnitteluun ja vertaisverkostoa.

Palaute ohjelmasta on ollut hyvää, joskin kehittämistäkin riittää.

Erikoislääkärien johtamiskoulutus 2 alkaa syyskuun lopussa ja 3. ohjelmaa suunnitellaan keväälle 2011.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Milla Kajanne/Fennomed, puh. 09 393 0772

Takaisin