Eläkeläisjäsenyyteen tarjolla uusi jäsenluokka

Vuoden 2020 alusta eläkkeelle siirtyvällä Lääkäriliiton jäsenellä on valittavanaan kaksi mahdollista jäsenluokkaa: varsinainen jäsen ja eläkeläisjäsen.

Tällä hetkellä ikäperusteisen maksuvapautuksen piirissä olevat - eli vuoden 2019 aikana tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet jäsenet - säilyttävät maksuvapautensa ja nykyiset jäsenoikeutensa. Sen sijaan vuoden 2020 alusta eläkkeelle siirtyvällä Lääkäriliiton jäsenellä on valittavanaan kaksi mahdollista jäsenluokkaa: varsinainen jäsen ja eläkeläisjäsen.

Lääkäri voi pysyä varsinaisena jäsenenä ja saada eläkeläiselle myönnettävän jäsenmaksualennuksen (50 %), jolloin jäsenmaksu on 264 €. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissään kaikki Lääkäriliiton jäsenedut ja -palvelut.

Uutena vaihtoehtona on mahdollisuus hakea siirtoa eläkeläisjäsenluokkaan, jolloin jäsenmaksu on 25 % täydestä jäsenmaksusta eli 132 €. Eläkeläisjäsenluokan valitsevalla jäsenellä on käytössään muut liiton jäsenedut ja -palvelut, mutta ei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta valtuuskunnan vaalissa. Siirtoa eläkeläisjäsenluokkaan haetaan vuoden 2020 aikana, ja se astuu voimaan vuoden 2021 alusta. Sama valinnanmahdollisuus on myös ennen 2020 eläkkeelle jääneellä alennetun jäsenmaksun piirissä olevilla eläkeläisellä.

Jäsen on oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen 85 vuotta täytettyään, jolloin hän säilyttää siihenastiset jäsenoikeutensa.

 

Takaisin