Ehdota Max Oker-Blom –palkinnon saajaa

Max Oker-Blom palkinnon saajan tulee olla ansioitunut tavalla, joka on edistänyt lääkärintyötä ja lääkäriyttä sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä.

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa Lääkäriliiton jäsen. Ehdotukseen on hyvä liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla palkinnon myöntämistä ehdotetaan.

Ehdotukset pyydetään jättämään 15.04.2011 klo 16.00 mennessä Lääkäriliiton toimistoon, Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki tai sähköpostiin anne-maj.aunula(at)fimnet.fi. Kuoreen tai sähköpostiin merkintä Max Oker-Blom.

Palkinnon saajan valitsee Max Oker-Blom –tunnustuspalkintotyöryhmä. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa ja se jaetaan toukokuussa 2011.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Anne-Maj Aunula, puh. 040 5288 305

Takaisin