Ehdota Max Oker-Blom -palkinnon saajaa!

Palkinnon saajan tulee olla ansioitunut lääkäri tavalla, joka on edistänyt lääkärin työtä ja lääkäriyttä tai terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä.

Suomen Lääkäriliiton seitsemäs Max Oker-Blom -palkinto jaetaan Lääkäripäivien 2021 avajaisissa. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Palkinnon saajan tulee olla ansioitunut lääkäri tavalla, joka on edistänyt lääkärin työtä ja lääkäriyttä tai terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Palkinto voidaan myöntää lääkärille, lääkärien työyhteisölle tai lääkärityöryhmälle.

Max Oker-Blom -palkinto jaetaan vuosittain. Palkinto on aiemmin myönnetty muun muassa tunnustuksena esimerkillisestä yhdistelmästä kliinistä huippuosaamista ja potilaan huomioimista, tunnustuksena käytännön johtamisesta sekä tunnustuksena monikulttuurisen terveydenhuollon

kehittämisestä. Viime vuonna palkinnon sai LL, lääketieteen ja kirurgian tohtori, psykiatrian erikoislääkäri ja sosiaalilääketieteen dosentti Ilkka Taipale tunnustuksena vuosikymmeniä jatkuneesta monipuolisesta työstä kansanterveyden edistämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa Lääkäriliiton jäsen. Ehdotukseen on hyvä liittää ehdokkaan henkilötiedot sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla palkinnon myöntämistä ehdotetaan.

Ehdotukset pyydetään jättämään 13.11.2020 mennessä. Tiedusteluihin vastaa viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa.

Takaisin